Mercedes-Benz Bus beim Fahrertraining auf nasser Fahrbahn.

Předpisy a digitální kontrolní přístroje.

Pro poznání a správné použití zákonných požadavků.

Přehled nejdůležitějších informací

  • zvyšuje povědomí vašich zaměstnanců o předpisech v osobní dopravě
  • zlepšuje znalosti týkající se celních ustanovení a ilegálního převádění migrantů
  • školení u vás na místě nebo v některém z našich servisních center

Dobrého řidiče ničím nenahradíte. Přejete si, aby vaši řidiči znali předpisy pro osobní dopravu, ale dokázali je zároveň i aplikovat v praxi. Naše školení OMNIplus o předpisech a digitálních kontrolních přístrojích zprostředkuje vašim řidičkám a řidičům rozsáhlé znalosti týkající se doby řízení a odpočinku, pracovního zákona, ovládání digitálních kontrolních přístrojů a dalších předpisů z oblasti osobní dopravy. Kromě toho vás upozorní na rizika pašování ilegálních imigrantů a informuje vás o důležitých celních ustanoveních.Jednodenní školení se koná buď u vás přímo na místě nebo na blízkých centrálách OMNIplus BusWorld Home či v servisních centrech.Školení "Předpisy a digitální kontrolní přístroje" má následující obsah:

  • sociální předpisy ES, vyhláška o jízdním personálu, zákon o pracovní době
  • ovládání digitálního kontrolního přístroje
  • právní předpisy proti kriminalitě v silniční dopravě