Mercedes-Benz Bus beim Fahrertraining auf nasser Fahrbahn.

Aktuální informace

Účast na prezenčních školeních v aktuální situaci v rámci pandemie COVID 19

Přehled nejdůležitějších skutečností

  • Obnovení našich prezenčních školení
  • Budoucí závazek na samotestování na COVID 19 před školením OMNIplus

Vážení účastníci školení, vážení koordinátoři vzdělávání,

díky aktuálnímu vývoji a rozhodnutí spolkové vlády opět můžeme nabídnout upravený školicí režim na našich pracovištích v Neu-Ulmu, Mannheimu a Dortmundu.

Mimořádná opatrnost a dodržování našeho hygienického konceptu samozřejmě i nadále představuje základ pro průběh našich školení.

Pro příští týden je tedy situace následující:

Pozvánky na naše školení nyní opět zasíláme 6 týdnů předem.
Okamžité zrušení kvůli nečekaného vývoje počtu nakažených je i nadále možné – budeme se snažit informovat o takové situaci, pokud možno co nejdříve.
I nadále platí ustanovení z našeho hygienického konceptu pro COVID 19 (zachovávání odstupu, nošení respirátoru, pravidelné větrání, hygiena rukou, ...)
K účasti na školení je třeba předložit školiteli následující doklad:
- negativní test na COVID 19 (PCR/antigenní ne starší 24 hodin) nebo
- negativní test formou samoodběru (viz následující odstavec "Použití testů na domácí testování na COVID 19") nebo
- kompletní očkování (14 dnů po dokončené vakcinaci) nebo
- prodělání infekce COVID 19 (ne starší 6 měsíců).

Použití domácího testu na COVID 19 v rámci školení Bus & Coach:

- Účastníci odpovídají za správnou aplikaci domácího testu a za odpovědný přístup v případě pozitivního výsledku.
- 15 až 30 minut před vstupem do školicího centra je třeba provést domácí test (například na parkovišti nebo v hotelu). Zkušenosti ukazují, že po 30 minutách se výsledek může zkreslit nebo chybně zobrazit.
- Před začátkem školení se musí školiteli předložit negativní výsledek testu. Školitel to odpovídajícím způsobem zdokumentuje.
- Testy si musíte opatřit sami, nebo si je vyzvednout u svého zaměstnavatele. Náklady na ně neproplácíme.
- Veškerá data a informace, které shromažďujeme v souvislosti s opatřeními k pandemii COVID 19 automaticky po 4 týdnech vymažeme nebo zničíme.

POZOR: Tato ustanovení platí od tohoto okamžiku také pro naše školicí centrum v Dortmundu.

Při provádění testů a při zacházení s výsledkem příslušného testu se spoléháme na odpovědné chování každého účastníka.

Předejte, prosím, tuto informaci účastníkům školení v oblasti své působnosti. Budeme vás informovat, pokud budeme mít nějaké nové informace.

Mnohokrát děkujeme za vaši pomoc a pochopení. Těšíme se už nyní, že vás opět budeme moci přivítat na našem školení.

Zůstaňte zdraví!

Se srdečnými pozdravy
vaše oddělení Bus & Coach Training EvoBus