Nádrž na hasicí prostředek.

Nádrž na hasicí prostředek: Novinka v sortimentu výměnných dílů.

Přehled nejdůležitějších informací

  • bleskové uhašení motorového prostoru díky vysokotlaké vodní mlze
  • zákon předepisuje každoroční údržbu
  • výměnou získáváte nový díl za cenově výhodných a ekologických podmínek

Nádrž s hasivem pro protipožární zařízení v ověřené kvalitě OMNIplus

Vysokotlaká vodní vlha hasicího zařízení ve vašem autobusu uhasí požár v motorovém prostoru s mimořádnou efektivitou.
Okamžitě zadusí požár a místo požáru rychle zchladí, čímž omezí rozsah škod.
Aby bylo zajištěno dobré fungování protipožárního zařízení, je kromě každoroční údržby kompletního protipožárního systému nutná každé čtyři roky také výměna hasicí kapaliny v nádrži na hasicí prostředky. Tato výměna je nutná, protože se vlastnosti hasicího prostředku mohou v průběhu doby změnit až do stavu nepoužitelnosti. Pouze výměnou obsahu nádrže s hasicími prostředky lze zachovat funkčnost a platnost provozního povolení pro protipožární systém.
Servisní centra OMNIplus ve vašem okolí vám od nynějška nabízí výměnu nádrže na hasicí prostředky jako levnější a ekologičtější variantu v porovnání s montáží nového dílu.